De inflatie van micro-momenten

Writer
Sietse
Posted
19 February 2016

De smartphone is niet meer weg te denken uit onze dagelijkse routines. Voor 82% van smartphone-gebruikers is de mobiele telefoon een belangrijke tool om aankoopbeslissingen te nemen. 90% van de gebruikers betrekt het mobieltje bij het realiseren van een langetermijndoel. Een vergelijkbaar aantal mensen wendt zich tot de smartphone om naar tips te zoeken die kunnen helpen bij het uitvoeren van een taak. Deze inzichten hebben een nieuwe trend aangewakkerd: micro-momenten.

Dat blijkt uit een onderzoek dat Google/Ipsos hield onder ruim vijfduizend internetgebruikers in de VS. De conclusie is simpel. Wil je een potentiële koper beïnvloeden tijdens het aankoopproces, dan moet je daar zijn waar zij zijn: op hun smartphone. De succesfactoren: je bericht moet perfect getimed, volledig relevant en licht verteerbaar zijn.

Een micro-moment is de benaming voor een kortdurende mobiele ervaring waarbij je direct reageert op de informatie die je geboden wordt. Zijn die micro-momenten nieuw? Zeker niet! Mensen en dieren hebben altijd al gereageerd op dit soort impulsen. Denk aan de voetafdruk van een roofdier die impliciet waarschuwt voor gevaar en een onmiddellijke reactie oproept.

Naarmate aandacht steeds meer schaars wordt, is het voor marketeers steeds belangrijker dat ze de menselijke psyche beter gaan begrijpen. Het ontdekken wat precies het ‘butterfly effect’ in gang zet dat mensen uiteindelijk aanzet tot bijvoorbeeld kopen zou zomaar eens de heilige marketinggraal kunnen zijn.

De behoefte van marketeers om zelfs dit soort kortdurende momenten optimaal te benutten terwijl de consument zich heeft overgegeven aan onze vertrouwde smartphone roept ook een ethisch vraagstuk op; waar ligt immers de grens? Het volledig begrijpen van onze bewuste én onderbewuste psychologische processen zou weleens kunnen leiden tot een situatie waarin we geen enkele controle meer hebben over wat we doen en kopen.

Gelukkig is zo’n doemscenario onwaarschijnlijk, omdat consumenten ook steeds meer bewust worden van de trucks waaraan ze worden onderworpen. Wie volop wil profiteren van de nieuwe inzichten op het gebied van micro-momenten zal dus snel moeten zijn. Over een paar jaar, en ontelbaar veel micro-momenten later, zou de consument er weleens immuun voor kunnen zijn.

Back to journal