Hoe kunnen we de verkeersboete overzichtelijker maken voor de ontvanger? Met die vraag benaderde het CJIB ons eind 2016.

services
User experience design, print, animatie
Client
CJIB
Periode
2016-2017

Het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) in Leeuwarden zorgt voor de inning van boetes. Ook heeft het een centrale rol bij de afhandeling van strafrechtelijke beslissingen. Het CJIB is een uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Het CJIB maakt steeds meer gebruik van digitale kanalen. Zo is de website cjib.nl onlangs geheel vernieuwd en kunnen mensen in het Digitaal Loket steeds meer zaken online regelen. Het CJIB wil de informatie op de verkeersboete hierop graag op laten aansluiten. Daarbij vindt het CJIB het erg belangrijk dat de verkeersboete voor zoveel mogelijk ontvangers overzichtelijk en begrijpelijk is.

De uitdaging

Met onze kennis van user experience design in het achterhoofd zijn we aan de slag gegaan om de verkeersboete, samen met de experts van het CJIB, opnieuw vorm te geven. Een bijzondere taak, die ons direct deed herinneren aan de bekende slogan van De Belastingdienst: “Leuker kunnen we het niet maken. Wel makkelijker.”

Het proces

Tijdens de totstandkoming van het nieuwe ontwerp is goed nagedacht over de informatie-hiërarchie. Dat heeft geresulteerd in een heldere indeling, waarbij verschillende lettergroottes, iconen en subtiel kleurgebruik de focus leggen op de belangrijkste informatie.

  • In het oude ontwerp van de verkeersboete, dat de opmaak van een traditionele brief en de titel ‘beschikking’ had, stonden alle gegevens onder elkaar, ongeacht de relevantie van de informatie. De nieuwe brief heeft de titel 'verkeersboete'. De belangrijkste gegevens staan gegroepeerd in drie kolommen; informatie over de overtreding links, informatie over betalen in het midden en — tot slot — de antwoorden op de belangrijkste vragen rechts;
  • Wie een verkeersboete ontvangt wil niet alleen direct de hoogte van de boete weten, maar wil ook weten wat de reden van de boete is. Alle informatie over de overtreding staat in één kolom, geïllustreerd met duidelijke iconen;
  • In het oude ontwerp stond het te betalen bedrag tussen andere, minder relevante informatie. In het nieuwe ontwerp staat het te betalen bedrag duidelijk weergegeven, boven de fold. Samen met de betaalinformatie staat het bedrag in een duidelijk kader in de middelste kolom.

De oude en nieuwe verkeersboete naast elkaar.

De informatiehiërarchie van de nieuwe verkeersboete is erop gericht op de lezer visueel langs de vier belangrijkste punten te begeleiden. De eerste drie richten zich op de voornaamste vragen die een ontvanger zal hebben bij het ontvangen van een verkeersboete: Hoe hoog is de boete? Waarom krijg ik deze boete? Wanneer en hoe moet ik betalen? Daarnaast is er ruimte voor de meest gestelde vragen die daar logischerwijs op volgen.

Naast de verkeersboete hebben we ook de follow-up verzorgd, waaronder de aanmaningen en de reactie op een bezwaarschrift.

Publieksvoorlichting

Om het publiek zo goed mogelijk te informeren over de nieuwe verkeersboete, ontwikkelde het communicatieteam van het CJIB een communicatiestrategie. Scrn verzorgde de belangrijkste communicatiemiddelen om deze strategie te ondersteunen. We ontwierpen een flyer, die in de eerste periode na de introductie van de nieuwe verkeersboete wordt meegezonden. Ook ontwierpen we een poster voor zowel intern- als extern gebruik en een video-animatie voor de digitale kanalen van het CJIB.

De nieuwe verkeersboete werd in juli 2017 geïntroduceerd. In het voorjaar lanceerde het CJIB al een nieuwe website, die werd beloond met een Dutch Interactive Award in de categorie Beste Corporate Site.

In 2017 zijn 9.223.477 verkeersovertredingen geconstateerd voor onder meer te hard rijden, door rood licht rijden, fout parkeren en handheld bellen. Ongeveer de helft van de ontvangers heeft de nieuwe verkeersboete gekregen.

Feiten

  • De verkeersboete heet officieel 'beschikking' . Je krijgt deze boete, als je de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersovertredingen (Wahv) overtreedt. Deze wet wordt ook wel de Wet Mulder genoemd, naar de indiener ervan; dr. Albert Mulder (1916-1995), oud-Secretaris Generaal van het Ministerie van Justitie en lid van de Raad van State. De hoofdletter M bovenaan de verkeersboete verwijst hiernaar;
  • De nieuwe verkeersboete is opgemaakt met inachtneming van de Rijkshuisstijl;
  • Bij het ontwerp van de nieuwe verkeersboete is rekening gehouden met de langste straat- en plaatsnamen van Nederland.

En tot slot; rij voorzichtig!